Rejestracja

Regulamin

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 3. Maratonu Szczecińskiego jest Ruchowa Akademia Zdrowia. Więcej informacji na stronie: maratonszczecinski.pl  oraz raz.szczecin.pl
 2. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz , Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zachodniopomorska Rada Menedżerów Sportu.
 3. Partnerami 3. Maratonu Szczecińskiego Sanprobi są Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie.
 4. Uczestnicy biegu: 3. Maraton Szczeciński w nowej formule – zawodnicy w dużej mierze zdecydują o formie tego biegu (charakter trasy), a zależne to będzie od wykupionego pakietu (STANDARD, BRĄZOWY, SREBRNY, ZŁOTY).

II. CELE

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Szczecina i Polic jako miast przyjaznych dla biegaczy.
 4. Umożliwienie biegaczom z regionu współzawodnictwa w oficjalnym biegu na dystansie maratońskim.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2017 r. na trasie Police – Szczecin.
 2. Trasa – Maraton w nowej formule, trasa będzie zależała od wkładu uczestników biegu.
 3. Start 3. Maratonu Szczecińskiego nastąpi o godzinie 9.00 w Policach. START - ZCH Police (dowóz darmowym transportem spod Azoty Arena). Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
 4. Meta biegu będzie znajdowała przy Azoty Arena w Szczecinie.
 5. Długość trasy: 42,195 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr, będzie przebiegać centralnymi ulicami Polic a następnie ścieżką rowerową, leśną oraz centralnymi ulicami miasta Szczecin i będzie to jedna pętla.
 7. Przewidujemy wyznaczenie stref startowych odpowiednich do zróżnicowanego poziomu startujących i planujemy zapewnić prowadzących na dany wynik (,,pacemakerzy’’).
 8. Dodatkowo obędzie się tzw. minimaraton – bieg rodzinny – happeningowy ,,FUN RUN’’ na dystansie 4,2 km w dniu 25.06, oraz bieg przedszkolaka ,,KIDS FUN RUN’’na dystansie 195 m spod Azoty Arena.

IV. LIMIT CZASU w MARATONIE

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6,5 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy na półmetku (21,097 km) osiągną czas powyżej 3 godzin 15 minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu do godz. 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i do zejścia z trasy biegu. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem ,,Koniec Biegu’’.
 3. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszyscy uczestnicy 3. Maratonu Szczecińskiego są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I KONTROLNE

 1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, będą rozmieszczone na: 5 km, 10 km, 15 km, a potem co 2,5 km. Dodatkowo na 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km oprócz wody będą znajdować się banany i napoje izotoniczne.
 2. Na trasie 3. Maratonu Szczecińskiego nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 3. Punkty kontrolne (dodatkowego) pomiaru czasu będą się znajdowały (poza startem i metą) na: 10 km, 21,097 km, 30 km.

VI. UCZESTNICTWO

 1. W 3. Maratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 25 czerwca 2017 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy 3. Maratonu Szczecińskiego muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Azoty Arena, Szczecin ul. Szafera 3/5/7:
  • – 24.06 – sobota, w godz. 10.00- 21.00
  • – 25.06 – niedziela, w godzinach 6.00-8.00 (dzień BIEGU)
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki, informator, kupon na pasta party (dodatkowo płatny) i posiłek po maratonie.
 4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem startowym będzie dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
 5. Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca w maratonie.
 6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe w biurze zawodów w sobotę (24.06.2017) na podstawie upoważnienia. Koszt przepisania pakietu wynosi 20zł..
 7. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 8. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów nawadniania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków po biegu.
 9. Przechowalnia: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek z numerem, umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez nieuprawnioną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni.
 10. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  nadeślą do dnia 16 czerwca 2017 r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
 11. FUN RUN i KIDS RUN

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 18 czerwca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 3. Maratonu Szczecińskiego w dniu 24 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem, że pula numerów dostępnych w biurze wynosi 30. W dniu startu 25 czerwca nie będzie możliwości zgłoszenia się do Maratonu. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 16 czerwca i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 3. FUN RUN i KIDS RUN.

VIII. OPŁATY

 1. Możliwość dokonania wyboru rodzaju pakietu startowego :
 • – STANDARD (biały numer startowy)
 •      – udziału w biegu
 • – BRĄZOWY (numer startowy z brązową otoczką)
 •      – brązowy numer startowy
 •      – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER BRĄZOWY
 • – SREBRNY ( numer startowy ze srebrną otoczką)
 •      – srebrny numer startowy
 •      – koszulka techniczna FINISHER z oryginalną grafiką imprezy
 •      – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER SREBRNY
 • – ZŁOTY ( numer startowy ze złotą otoczką)
 •       – złoty numer startowy
 •      – koszulka techniczna FINISHER z oryginalną grafiką imprezy
 •       – podziękowanie imienne na stronie www imprezy oraz profilach facebook
 •       – podziękowanie imienne dla ZŁOTYCH PARTNERÓW na pamiątkowej tablicy w hali AZOTY ARENA
 •      – produkt SANPROBI ACTIVE & SPORT
 •      – dołączenie do klasyfikacji w biegu NAJLEPSZY UCZESTNIK – PARTNER ZŁOTY
 1. Każdy uczestnik 3. Maratonu Szczecińskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) w zależności od wyboru koloru numeru startowego

– PAKIET STANDARD – 60 zł  (osoby urodzone w roku 1952 lub wcześniej mogą skorzystać z opłaty startowej w wysokości 25 zł)

– PAKIET BRĄZOWY – 90 zł

– PAKIET SREBRNY – 120 zł

– PAKIET ZŁOTY – 160 zł

– w biurze zawodów – 30 dostępnych PAKIETÓW STANDARD – opłata 100zł,

– Opcja z PASTA PARTY – płatna dodatkowo 10 zł.

– możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym KUBKIEM. Koszt: opłata startowa powiększona o opłatę dodatkową 20 zł

– UWAGA! Osoby urodzone w roku 1952 lub wcześniej mogą skorzystać z opłaty startowej w wysokości 25 zł  (PAKIET STANDARD). Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 18 czerwca 2017 r. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w rozdziale VIII, punkt 2

– Część opłat startowych z pakietów BRĄZOWY, SREBRNY I ZŁOTY zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wytyczenia i zabezpieczenia trasy Maratonu.

 1. Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „ZAPŁAĆ”. Firmą obsługującą jest e-card.
 2. Dowodem prawidłowo dokonanej płatności jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia przelewu bankowego z winy banku.
 4. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej opłaty startowej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać opłaty startowej w imieniu innych Uczestników Maratonu.
 6. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu.
 7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
 8. W przypadku odwołania Maratonu z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz Uczestnika.

IX. KLASYFIKACJE I WYNIKI

 1. Podczas 3. Maratonu Szczecińskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – miejsca I–VI,
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • K–20 M–20
   • K–30 M–30
   • K–40 M–40
   • K–50 M–50
   • K–60 M–60
   • K–65 M–65
   • K–70 M–70
   • K–75 M–75
  3. Klasyfikacja NAJLEPSZY UCZESTNIK (wg wniesionej opłaty startowej):
   • – PARTNER BRĄZOWY,
   • – PARTNER SREBRNY,
   • – PARTNER ZŁOTY,
  4. Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka, Policzanin i Policzanka.
  5. Klasyfikacja drużynowa – opisane w odrębnym rozdziale XI.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
 4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2017 r.

X. NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 3. Maraton Szczeciński otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych ( nie ma wymogu minimum 3 startujących zawodników)oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji drużynowej ( klubowej i firmowej) otrzymują puchary.
 3. Nagrody finansowe I-VI K i M :

   - 2000 zł
   - 1500 zł
   - 1000 zł
   - 600 zł
   - 400 zł
   - 200 zł

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach – będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.
 2. Zwycięzcy klasyfikacji Najlepszy Szczecinianin, Najlepsza Szczecinianka, Najlepsza Policzanka , Najlepszy Policzanin otrzymają puchary.
 3. Klasyfikacja NAJLEPSZY UCZESTNIK (wg wniesionej opłaty startowej):

  - PAKIET BRĄZOWY
  - PAKIET SREBRNY
  - PAKIET ZŁOTY

XI. REGULAMIN KLASYFIKACJI  DRUŻYNOWEJ 

 1. Udział w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ  mogą brać:
  • – kluby sportowe (posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami), grupy biegowe posiadające osobowość prawną (mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami), grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych – mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie w ich barwach;
  • – reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.
 2. Drużyna składa się z minimum 3 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 3. Maratonu Szczecińskiego. UWAGA! Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
  • – decyduje o składzie drużyny,
  • – występuje w imieniu drużyny,
  • – kontaktuje się z organizatorami biegu.
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 3 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 3 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 6. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 7. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie 3. Maratonu Szczecińskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
 3. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora,  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Dyrektor Maratonu
Robert Szych

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

       

    

    

    

    

    

     

     

    

         

          

     

     

          

     

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2015 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.