fbpx

ZAPISY

Regulamin

REGULAMIN

10. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event.

www.maratonszczecinski.pl, www.raz.szczecin.pl ,

2. Współorganizatorem jest Miasto Szczecin.

3. Impreza jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz miasta przyjaznego ludziom aktywnym.

4. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami udział w imprezie.

5. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa na dystansie maratońskim (42 195 m).

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Start Biegu odbędzie się 27 lipca 2024 r. (sobota) o godzinie 23.00.

Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.

2. Długość trasy: Maraton - 42 195 m. Trasa będzie posiadać atest PZLA.

3. Trasa (2 identyczne pętle) START - Miejski Stadion Piłkarski im. Floriana Krygiera – od strony ul. Twardowskiego - Twardowskiego – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Kaszubska – Brama Portowa – Niepodległości – Pl. Żołnierza Polskiego – Trasa Zamkowa – Nabrzeże Wieleckie – Jana z Kolna – Łady – Firlika – TEREN STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ WULKAN – Ludowa – Rugiańska – Komuny Paryskiej – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Wojska Polskiego – Rondo Olszewskiego – Szafera – Sosabowskiego – Taczaka – 26 Kwietnia – Santocka – Witkiewicza – Twardowskiego – Miejski Stadion Piłkarski im. F. Krygiera (płyta boiska)

4. Na trasie znajdować się będą oznaczenia co 1 km.

5. Zawodników startujących w 10. Nocnym Maratonie Szczecińskim obowiązuje limit czasu 6 godzin.

6. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie limitu, czynią to na własną odpowiedzialność, narażając się tym na łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

7. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą biegu, skracanie dystansu skutkować może dyskwalifikacją.

8. Wszyscy uczestnicy 10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego są zobowiązani do stosowania się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi Imprezy z ramienia Organizatora.

IV. PUNKTY ODŻYWCZE, PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE

Punkty odżywcze: ok. 4.5 km, ok. 9.5 km, ok. 14,5 km, ok. 19,5 km oraz na mecie każdej pętli.

Mata kontrolna: 10 km i meta.

V. UCZESTNICTWO

1. W 10. Nocnym Maratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 27.07.2024 r. ukończą 18 lat.

2. Wszyscy uczestnicy biegów muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów będzie się mieścić na Miejskim Stadionie Piłkarskim im. Floriana Krygiera w terminie:

26.07. (piątek) w godz. 18.00 – 20.00

27.07. (sobota) w godz. 10.00 – 20.00.

3. W Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestnicy biegu otrzymają pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy (z chipem pomiaru czasu), agrafki oraz koszulkę techniczną (po wybraniu rozmiaru), worek.

Osoby, które dokonają opłaty startowej w dniu biegu w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania koszulki w oczekiwanym rozmiarze.

Ponadto, w ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów nawadniania/odżywiania oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków.

4. Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

5. Pakiet startowy może odebrać osoba startująca w biegu lub pisemnie upoważniona przez niego inna osoba.

6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe jedynie w biurze zawodów na podstawie pisemnego upoważnienia. Koszt przepisania pakietu to 50 zł.

7. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

8. Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać w Biurze Zawodów na podstawie numeru startowego worek z numerem umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku utracenia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie worka przez nieuprawnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

9. Osoby odbywające karę dyskwalifikacji za doping nie mają prawa startu w Imprezie.

VI. ZGŁOSZENIA.

1. Limit uczestników – 1200 osób (łącznie w dwóch dystansach)

2. Zgłoszenia przyjmowane są od 15.03.2024 od godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl

3. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 3.07.2024 r. o godzinie 23:59. Po tym czasie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem że ilość numerów dostępnych wynosi 20 (o ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).

2. Wysokości opłat przedstawia tabela:

LICZBA OSÓB

OPŁATA

Do 200 uczestników

199 zł

Kolejne 300 (201-500)

250 zł

Kolejne 500 (501-1000)

300 zł

Uczestnicy jubileuszowi

60 zł*

* Uczestnicy jubileuszowi (tj. ci, którzy brali udział we wszystkich 9-ciu dotychczasowych edycjach Maratonu Szczecińskiego, chcący skorzystać z niższej opłaty powinni przesłać taką informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Po weryfikacji uzyskają specjalny kod do wykorzystania w procesie rejestracji przez system elektroniczny.

3. Zniżki:

- RAZ Szczecin – zawodnicy członkowie Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin (według stanu na 1 marca 2024) otrzymają po imprezie zwrot opłaty startowej w wysokości 50%, po wcześniejszej weryfikacji listy uczestników przez organizatora.

- Pomoc Medyczna – uczestnicy z odpowiednimi uprawnieniami, którzy zadeklarują gotowość udzielenia ewentualnej pomocy doraźnej osobom potrzebującym podczas biegu, otrzymują zniżkę opłaty startowej w wysokości 50%. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego do aktywacji zniżki jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do świadczenia pomocy medycznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby te będą zaopatrzone w dodatkowy numer z oznaczeniem „POMOC MEDYCZNA” do umieszczenia na plecach.

4. Opcje dodatkowe:

- Ręcznik (50cm x 100cm, dwustronny nadruk) – 49 zł,

- Kubek – 39 zł,

- Grawerowanie medalu z wysyłką – 40 zł.

- personalizacja koszulki (jeden wiersz na plecach, np. imię, nazwisko, nazwa drużyny) – 40 zł

5. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl

7. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Nie jest opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Imprezy.

9. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek.

10. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Podczas 10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

2. Klasyfikacje dodatkowe:

- kategorie wiekowe:

K–20 M–20

K–30 M–30

K–40 M–40

K–50 M–50

K–60 M–60

K–65 M–65

K–70 M–70

K–75 M–75

K - 75+ M - 75+

- klasyfikacje Najlepsza Szczecinianka i Najlepszy Szczecinianin. Podstawą klasyfikacji jest udokumentowane, faktyczne miejsce zamieszkania (lub zameldowania) na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uczestnik, który chce wziąć udział w tej klasyfikacji, powinien wybrać odpowiednią opcję podczas procesu zgłoszenia do Imprezy

3. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie trasy. Brak odczytu uczestnika na danym punkcie może być podstawą do dyskwalifikacji.

4. Klasyfikacja pierwszych 50 zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera. Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika.

5. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania uczestnika biegu do wykonania badania dopingowego. Uczestnicy skierowani do takiego badania wybierani będą w sposób losowy. Pozytywny wynik badania dopingowego skutkuje automatyczną dyskwalifikacją, anulowaniem wyniku i koniecznością zwrotu ewentualnych nagród przyznanych przed ogłoszeniem wyniku badania.

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 6 sierpnia 2024 r. do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2024 r.

IX. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 10. Nocny Maraton Szczeciński otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Nagrody dodatkowe:

- Zdobywcy miejsc 1-8 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w 10. Nocnym Maratonie Szczecińskim otrzymają puchary oraz nagrody finansowe w wysokości:

1 – 2000 zł

2 – 1500 zł

3 – 800 zł

4 – 500 zł

5 – 400 zł

6 – 300 zł

7 – 250 zł

8 – 200 zł

Nagrody są identyczne w obu kategoriach: kobiet i mężczyzn.

- Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają statuetki,

- Zwycięzcy kategorii Najlepsza Szczecinianka i Najlepszy Szczecinianin otrzymają statuetki.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Arkońska 21/2, 71-470 Szczecin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dane osobowe uczestników 10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

- instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

5. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

6. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 10. Nocnym Maratonie Szczecińskim.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe (z chipem do pomiaru czasu) przymocowane z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją.

2. Przebywanie na trasie 10. Nocnego Maratonu bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz biegi ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i nieodwołalne.

7. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego, w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

 

Dyrektor

10. Nocnego Maratonu Szczecińskiego

Michał Piersiński

 

Prezes

Ruchowej Akademii Zdrowia

Robert Szych

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.